DUYURU | Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Nüfusu Seminerleri (3)

Değerli Üyelerimiz,

Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Nüfusu Seminerleri kapsamında üçüncü seminerimiz "Nüfusbilim Araştırmalarında Nitel Yaklaşımın Yeri ve Önem” temasıyla 30 Mart 2024 Cumartesi günü Saat 13:00-15:00 arasında ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Prof.Dr. Alanur ÇAVLİN BİRCAN moderatörlüğünde konuşmacı Prof.Dr. Belma AKŞİT katılımıyla gerçekleştirilecek olan seminerde farklı dönemlerden nitel araştırmacıların demografik bilgiye ve demografik teoriye katkısı tartışılacaktır.

Sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleştirileceği için lütfen katılım durumunuzu 27 Mart 2024 tarihine kadar Derneğimizin nufusbilim@gmail.com e-posta adresine bildirmenizi rica ederiz.

Seminere katılımınızı bekler, iyi günler dileriz.

Nüfusbilim Derneği Yönetim Kurulu

DUYURU | Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Nüfusu Seminerleri (2)

Değerli Üyelerimiz,

Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Nüfusu Seminerleri kapsamında ikinci seminerimiz "Tarihsel Demografi Ortaçağ Doğu Coğrafyasında (Orta Asya, İran, Mezopotamya ve Anadolu) Göçlerle İlgili Deskriptif / Spekülatif Düşünceler” temasıyla 13 Ocak 2024 Cumartesi günü Saat 13:30’da Mebusevleri, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi 9/5 Çankaya adresinde Sosyoloji Derneği Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Moderatörlüğünü Nüfusbilim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Enver TAŞTI'nın yapacağı seminerin konuşmacısı Şehirci ve Bölge Plancısı Nüfusbilim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Akın ATAUZ.

Bu seminerde, zaman perspektifi biraz daha geniş tutularak ve daha geniş coğrafyalar dikkate alınarak,bugün dünyada gözlemlenen ve giderek daha ciddi boyutlara doğru evrilmesi söz konusu olabilecek göç olgusunu (evrensel bir olgu olarak) tartışma arayışı ağır basmaktadır.

Sınırlı sayıda yer olması nedeniyle gerekli organizasyonun yapılabilmesi için katılım durumunuzun 12 Ocak 2024 tarihine kadar Derneğimizin nufusbilim@gmail.com e-posta adresine bildirmenizi önemle rica ederiz.

Seminere katılımınızı bekler, iyi günler dileriz.

 • Ayrıca, seminer sonunda küçük bir yılbaşı kokteylimiz olacak.

DUYURU | Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Nüfusu Seminerleri (1)

Değerli Üyelerimiz,

Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye Nüfusu Seminerleri kapsamında ilk seminerimiz “Geçmişten Geleceğe Nüfus Alanındaki Veri Kaynakları” temasıyla 25 Kasım 2023 Cumartesi günü Saat 13:30’da Mebusevleri, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi 9/5 Çankaya adresinde Sosyoloji Derneği Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Dr. Şebnem BEŞE CANPOLAT moderatörlüğünde konuşmacılar; Prof.Dr. A. Sinan TÜRKYILMAZ ve Dr. Cenker Burak METİN katılımı ile yapılacak olan seminerde "Nüfus ile ilgili istatistiklerin" elde edilmesinde kullanılan veri kaynaklarında Türkiye'de meydana gelen değişim, gündeme gelen yeni veri kaynakları ve kavramları tartışılacaktır.

Sınırlı sayıda yer olduğu için katılım durumunuzu 23 Kasım 2023 tarihine kadar Derneğimizin nufusbilim@gmail.com e-posta adresine bildirmenizi önemle rica ederiz.

Seminere katılımınızı bekler, iyi günler dileriz.

Nüfusbilim Derneği Yönetim Kurulu

DUYURU | Ferhunde Özbay Makale Yarışması Sonuçlandı

Ferhunde Özbay Makale Yarışması Sonuçları

Sevgili Dernek Üyelerimiz,

Ferhunde Özbay hocamızı anısına düzenlenen Ferhunde Özbay Makale Yarışması Bilim Kurulu, ödül için başvuran makaleleri değerlendirmiş, bu değerlendirme sonucunda ödülün iki başvuru arasında eşit olarak paylaşılmasına karar vermiştir. Bununla beraber, Ödül Yarışmasına katılan tüm yazarlara Ferhunde Hocanın iki kitabı hediye edilmesine karar verilmiştir.

Ödülün; "Whose Bodies Matter: Space, Women, and Disability in Turkey" başlıklı makale çalışması ile Mine Egbatan ve İdil Seda Ak ve "Mücerret Sosyal Formlar ve Medeniyet: Geç Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Nüfus Düşüncesinin Kategorik Fenomenleri" başlıklı makalesi çalışması ile Bahtiyar Mermertaş'e verilmesi uygun görülmüştür. Makale yazarlarını tebrik eder, bu alandaki çalışmalara katkı sağlamasını dileriz.

Ayrıca, ödül kazanan iki makalenin temel sonuçlarını; Dernek üyelerimiz ve ilgili kişiler ile paylaşmak üzere 18 Mart veya 25 Mart 2023 Cumartesi günü Saat 11:00-12:00 arasında bir webinar düzenlenmesi planlanmıştır.

Söz konusu webinar’ın tarih ve zamanı netleşince sizlere duyurulacaktır.

Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz.

Nüfusbilim Derneği Yönetim Kurulu

HABER | Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı, 2022

Dernek üyelerimizin de bildirilerini sunacağı Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı 17-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından “Türkiye ve Göç” temasıyla düzenleniyor.

Hacettepe Üniversitesi NEE Beytepe Yerleşkesi Ankara adresinde düzenlenecek Konferans programına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

DUYURU | Ferhunde Özbay Makale Yarışması 2022

Türkiye’nin ilk demograflarından olan Ferhunde Hocamız 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra 1970 yılında Princeton Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi'nde sosyoloji ve demografi alanında çalışmalarda bulunmuştur. Sosyoloji doktorasını Cornell Üniversitesi’nde 1975 yılında tamamlamıştır. 1975-1979 yılları arasında yeniden Nüfus Etütleri Enstitüsü’nde çalışmış, 8 Nisan 2015’de vefatından kısa bir süre öncesine dek öğretim üyesi olduğu Boğaziçi Üniversitesi’nde ders vermeye devam etmiştir. Nüfusbilim, göç, aile, kadın emeği, kent, sosyal tarih alanlarında Women, Family and Social Change (1990), Küresel Pazar Açısından Kadın Emeği ve İstihdamı: Türkiye Örneği (1998), Türkiye’de Evlatlık Kurumu: Köle mi Evlat mı? (1999), Türkiye’de Nüfus ve Kalkınma (2001) ve makalelerinin derlendiği Dünden Bugüne Aile, Kent ve Nüfus (2015) gibi birçok çalışmaya imza atmıştır.

Ferhunde Hoca, Nüfus Etütleri Enstitüsü’nde birlikte çalıştığı hocası Prof. Dr. Nusret H. Fişek’in 1992’de vefatının ardından şöyle yazmıştı:

Bilimde yaşa ve titre göre hiyerarşi olmaması gerektiğini, özgür bir düşünme ve tartışma ortamının ne kadar geliştirici olduğunu öğrendim. Gençlere özgüven vermenin başka bir yolunun olmadığını öğrendim. Şimdi bu öğrendiklerimi öğrencilerime aktarmaya çalışıyorum ve yaşım ilerledikçe genç kuşaklarla tartışmanın bana da ne kadar yararlı olduğunu görüyorum.”

Ferhunde Hoca, her zaman genç bilim insanları ile birlikte düşünen, tartışan ve üreten bir akademisyen olmuştur. Nüfusbilim Derneği'nin kuruluşundan itibaren üyesi olan Ferhunde Hoca Derneğimizin birçok çalışmasına destek vermiştir. Bu doğrultuda Nüfusbilim Derneği olarak Türkiye'de nüfusbilim alanına katkı sağlayan genç sosyal bilimcileri teşvik etmek amacıyla 2018 yılından beri makale ödülü vermekteyiz. İki yılda bir verilen Nüfusbilim Derneği Ferhunde Özbay Makale Ödülü kapsamında nüfusbilim alanında yazılmış özgün makaleler değerlendirmeye alınmaktadır.

Ferhunde Özbay Makale Ödülü Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışma sosyal ve beşeri bilimlerin tüm alanlarından yüksek lisans ve doktora öğrencilerine veya mezuniyetleri üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş genç bilim insanlarının katılımına açıktır.
 • Eserler tek yazarlı veya birden çok yazarlı olabilir ancak ilk isim yukarıdaki koşulu sağlamalıdır.
 • Yazar, tek yazarlı ise bir makale ile; çok yazarlı ise sadece bir makalede ilk isim olarak başvurabilir. 
 • Eserin nüfusbilim alanına özgün bir araştırma, analiz veya kuramsal değerlendirme ile katkı sağlıyor olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılacak makaleler daha önce yayımlanmamış olmalı, sonuçlar açıklanıncaya kadar da yayımlanmamalıdır. Makaleler yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilmiş olabilir.
 • Makale (9500 kelimeyi geçmeyecek şekilde), makalenin özeti (500 kelimeyi geçmeyecek şekilde), başvuru sahibinin özgeçmişi ve iletişim bilgilerini içeren word dosyaları ferhundeozbayodulu@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir.
 • Yarışmaya katılan tüm makaleler Nüfusbilim Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Dernek üyeleri, nüfusbilimi ve sosyal bilim alanında çalışan bilim insanlarından oluşturulan Bilim Kurulu tarafından değerlendirilir. 

2022 Ferhunde Özbay Makale Ödülü Yarışması Bilim Kurulu
• Akın Atauz
• Cenk Özbay
• Helga Rittersberger-Tılıç
• Sema Erder
• Şemsa Özar

Önemli Tarihler

Son Başvuru Tarihi:
16 Aralık 2022

Sonuçların Açıklanması:
16 Ocak 2023

 • Makale Yarışması’nın 2022 yılı ödülü 10.000 TL olarak belirlenmiştir. İkinci ve üçüncü seçilen araştırmacılara kitap ödülü verilecektir.

HABER | WHO & UN Women 4-5 Temmuz 2022

WHO & UN Women 4-5 Temmuz 2022 İsviçre-Cenevre

Dernek üyemiz ve Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr.İlknur Yüksel-Kaptanoğlu, 4-5 Temmuz 2022'de İsviçre-Cenevre'de WHO ve UN Women (Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi) ortaklığında düzenlenen “Re-visiting safety and ethical recommendations for in-person and remote research on violence against women” uzman grubu toplantısına danışman olarak katılmıştır.

HABER | European Population Conference 2022

European Population Conference 2022

Dernek üyemiz ve Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü Nüfusbilim Anabilim dalı öğretim üyesi Dr. Ayşe Abbasoğlu Özgören, bu yıl Hollanda Groningen Üniversitesi'nde gerçekleşen European Population Conference 2022'de "Forced Migration and Fertility: Life-course Analyses on Women Fleeing from Syria to Turkey and Natives" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

HABER | TÜİK "İstatistiklerle Gençlik" 2021

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılına ilişkin "İstatistiklerle Gençlik" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

 • Türkiye nüfusunun %15,3'ünü genç nüfus oluşturdu
 • Türkiye'nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü
 • Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il %22,8 ile Hakkari oldu
 • Genç nüfusun %31,1'inin 20-22 yaş grubunda yer aldığı görüldü
 • Evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının yaklaşık 4 katı oldu
 • Kadınlarda yükseköğretimde net okullaşma oranı %48,5 oldu
 • Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı %24,7 oldu
 • İstihdamdaki gençlerin %51,0'i hizmet sektöründe yer aldı
 • Eğitime devam etmek istemesine rağmen eğitimini yarıda bırakan gençlerin oranı %7,6 oldu
 • Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten gençlerin oranı %83,5 oldu
 • Gençlerin %44,5'i mutlu olduğunu belirtti
 • Gençlerin mutluluk kaynağı olarak sağlık, ilk sırada yer aldı
 • Gençlerin %76,0'sı işinden memnun olduğunu belirtt
 • Gençlerin %59,2'si almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti
 • İnternet kullanan gençlerin oranı %97,1 oldu

Detaylar ve grafikler için:

HABER | NEE Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı

Nüfus Etütleri Enstitüsü Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı

17-18 Kasım 2022 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecek "Türkiye ve Göç" temalı Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı bildiri özetlerini göndermek için son tarih 30 Haziran 2022

Konferans temaları, kurullar ve diğer bilgiler için:

http://tnbk5.org

HABER | NEE Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Nüfusbilim ve Sosyal Araştırma Yöntemleri yüksek lisans ve doktora programları başvuruları
16 Mayıs - 26 Haziran 2022 tarihleri arasında!

Başvuru Şartları:

📌YDS puanı 75 (veya TOEFL IBT 90 / CPE C)
📌ALES puanı EA 65 (veya GRE 652 / GMAT 485)
📌Not ortalaması 2.0
📌İki referans mektubu

Daha fazlası için:

DUYURU | Nüfusbilim Derneği Genel Kurulu

Nüfusbilim Derneği Genel Kurulu 9 Nisan 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilmiştir.

Yeni Yönetim Kurulu’nun görev dağılımına aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU
• Helga Rittersberger-Tılıç (Yönetim Kurulu Başkanı)
• Mehmet Akın Atauz (Y.K Başkan Yardımcısı)
• Enver Taştı (Genel Sekreter)
• Şebnem Beşe Canpolat (Sayman)
• Alanur Çavlin Bircan (Üye)

DENETLEME KURULU
• Kezban Çelik
• Barış Mutluay
• Seda Usubütün

YÖNETİM KURULU (Yedek)
• Ceren Topgül Samur
• Aytül Tamer Torun
• Zehra Yayla Enfiyeci
• Eda Purutçuoğluı
• Ahmet Sinan Türkyılmaz

DENETLEME KURULU (Yedek)
• Kardelen Güneş
• Yaser Koyuncu
• Mehmet Doğu Karakaya

DUYURU | Türkiye'de Nüfus • Şebnem Beşe Canpolat

Kurucu üyelerimizden Şebnem Beşe Canpolat'ın TÜRKİYE'DE NÜFUS kitabı TİAV yayınlarında.

Bu çalışma, Türkiye nüfusunun mevcut demografik yapısı ve sosyoekonomik özelikleri ile bu yapıda meydana gelen değişimleri anlatmayı konu almaktadır.
Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’nin nüfus yapısını, bu yapıya etki eden faktörleri ana hatlarıyla bu alanda uzman olmayan kişilerin de anlamasını sağlayacak ve ilgisini çekecek düzeyde anlatmaktır.

Yazar’ın 2012 yılı Ekim ayından beri Daire Başkanlığı görevini yürüttüğü Türkiye İstatistik Kurumu Demografi İstatistikleri Daire Başkanlığının ürettiği istatistiklerin, okuyucunun istifadesine yönelik olarak olabildiğince anlaşılabilir ve yorumlanabilir düzeye getirilmeye çalışılması, düzenlenmesi ve yorumlanması yöntemiyle ortaya çıkmıştır.

Canpolat, Ş. B. (2019) Türkiye'de Nüfus,
Ankara TİAV ISBN: 9786058151383

2020 Ferhunde Özbay Makale Ödülü

2020 yılı Nüfusbilim Derneği Ferhunde Özbay Makale Ödülü;
Taylan Acar’ın “Educational Attainment and Women’s Marriage Behavior in Turkey (Türkiye'de Kadınların Eğitim Durumu ve Evlenme Davranışları)” başlıklı çalışmasına verilmiştir.

Ayrıca Değerlendirme Kurulu Sayın Cevdet Acu tarafından hazırlanan “Modern Kölelik: Ürdün’de Ev Hizmetlerinde Çalışan Filipinli Göçmen Kadınların İşgücünde Karşılaştığı Temel Sorunlar” adlı çalışmayı İkinciliğe, Sayın Sümeyye Demircioğlu tarafından gönderilen “Erkeklerin Evlilik Öncesi ve Sonrası Kök Aileleri İle İlişkileri ve Evliliklerine Yansımaları” başlıklı çalışmayı da Üçüncülüğe layık görmüştür.

Ödül programında değerlendirme jürisi olarak görev yapan dernek üyelerimiz Sn. Şebnem Canpolat, Sn. Eda Purutçuoğlu, ve Sn. Alanur Çavlin'e de emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Nüfusbilim Derneği olarak nüfusbilim ve ilişkili disiplinlerde eğitim ve araştırma çalışmaları gerçekleştiren araştırmacıları sizlerin katkılarıyla desteklemeye devam edeceğiz.


Nüfusbilim Derneği'nin düzenlediği ve Taylan Acar'ın çalışmasını bizlerle paylaştığı Webinara bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

DUYURU | Haber Global

Dernek üyemiz Sn. Prof. Dr. Sinan Türkyılmaz'ın 04 Şubat 2022 tarihinde TÜİK tarafından yayımlanan
ADNKS 2021 sonuçları hakkındaki değerlendirmesine ulaşabilirsiniz:

PROJE | Sisteme Değil, İsteğe Bağlı Hizmet (2017)

HAZIRLAYANLAR

Ceren Topgül
Tuğba Adalı
Alanur Çavlin
Cansu Dayan

ARAŞTIRMA RAPORU

ÖNSÖZ

Ülkemizde 1960'lı yıllarda aile planlaması kavramı altında tanımlanan sağlık hizmetleri 1994 yılından itibaren üreme sağlığı çerçevesine taşınıyor; anne ve bebek ölümleri azalırken doğurganlığı düzenlemeye yönelik hizmetler yaygınlaşıyor, hizmet kalitesini iyileştirmek bir hedef olarak sağlık planlarında yerini alıyordu. 1994 Birleşmiş Milletler Kahire Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansı üreme haklarını ve bireyi odağa yerleştirirken, yaşam boyu yaklaşımı ile bireyin doğum öncesinden yaşlılığına kadar her dönemde üreme sağlığı ve cinsel sağlık alanındaki ihtiyaçları üzerinden bilgi, danışmanlık ve sağlık hizmetlerini tanımlıyor, bunlara erişimde devletin sorumluluğunu vurguluyordu. Türkiye'nin de desteklediği Kahire Eylem Planı, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü başta olmak üzere kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının sahiplendiği, yaşama geçirmek üzere çaba harcadıkları, ulusal eylem planlarına zemin oluşturan bütüncül bir çerçeve sağlıyordu.

1994 yılı sonrasında ulusal politikaları belirlemeye yönelik olarak sektörler arası işbirlikleri ile geliştirilen tüm sağlık eylem planları ve kadının güçlendirilmesi strateji belgelerinde bu bütüncül yaklaşımın izlerini görmek mümkündür. 2000'li yıllara kadar süren uygulamalar üreme sağlığı hizmetlerinin sadece yetişkin kadınlara değil aynı zamanda ergenlere ve gençlere ulaştırılmasına yönelik izler taşır. Üreme sağlığı hizmetlerini yaygınlaştırmaya ve kurumsallaştırmaya yönelik adımlar sağlık hizmet sunumunu yeniden tanımlayan sağlıkta dönüşüm hareketi ile sekteye uğrar. 2003 yılında birinci basamakta aile sağlığı merkezlerinin pilot uygulaması ile başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı 2011 yılında Sağlık Bakanlığı teşkilatının yeniden yapılanması ve Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü'nün kapatılarak birinci basamak sağlık hizmetlerinin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na bağlanmasıyla tamamlanır. 2017 yılında ise Halk Sağlığı Kurumu bu kez genel müdürlük olarak tanımlanarak merkez ve il teşkilatlarıyla yeniden yapılanma sürecine girer. Üreme sağlığı hizmetlerinin sunumu açısından hem yönetim yapısına getirdiği değişiklikler hem de uygulamaya yönelik süreçler hizmetlerin erişilebilirliğini etkilemeye devam eder. Bu alanda çalışan sağlık hizmet sunucularının katıldığı üreme sağlığı eğitimlerinin sınırlı sayıda sağlık çalışanına erişimi doğurganlığı düzenlemeye yönelik hizmetleri etkileyen bir diğer değişkendir.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından 5 yılda bir yapılan Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) nicel bir çalışma olarak üreme sağlığı verilerine ulaşabildiğimiz ulusal temsiliyeti olan en kapsamlı çalışmadır. 2013 yılı TNSA sonuçları doğurganlığı düzenlemeye yönelik hizmetlerin erişilebilirliği konusunda önemli veriler sunsa da bu araştırmayı tamamlayıcı nitel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak; Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı desteği ve Nüfusbilim Derneği alan çalışması ile bir araştırma geliştirdik.

Bu araştırma Türkiye'nin en kalabalık kenti olan İstanbul'da birinci ve ikinci basamaktaki sağlık hizmet sunucuları ile gerçekleştirildi ve bu grubun bakış açısı ve hizmet sunum koşulları boyutu ile kürtaj ve aile planlaması hizmetlerini mercek altına aldı.

Bu araştırmayı gerçekleştiren kurumlar olarak beklentimiz; araştırma bulgularının bu alanda çalışan kişiler ve kurumlar tarafından, insan hakları ve üreme sağlığı hakları temeline dayalı bir yaklaşımla değerlendirilmesi, üreme sağlığı hizmetlerinin erişilebilirliği noktasında savunuculuk odaklı yaklaşımların ve işbirliklerinin desteklenmesidir.

Araştırma tasarımı aşamasında katkılarından dolayı Nüfusbilim Derneği üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Sinan Türkyılmaz'a, araştırma yönergesinin geliştirilmesinde ve rapor yazımında Doç. Dr. İlknur Yüksel-Kaptanoğlu'na, hazırlık çalıştayına katılarak yönergenin son haline getirilmesi ve saha planlamasına katkılarından dolayı kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doç. Dr. Funda Güngör-Uğurlucan, Türk Tabipler Birliği'nden aile hekimi Dr. Nazmi Alkan ve TAPV'dan hemşire Nurşen Kambur'a; rapora katkılarından dolayı UNFPA Türkiye ofisinden Dr. Gökhan Yıldırımkaya'ya ve Selen Örs Reyhanioğlu'na, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlanması Vakfı'ndan Nurcan Müftüoğlu ve Murat Çekiç'e ve mesleki deneyimlerini bizimle paylaşarak araştırmanın gerçekleşmesine olanak sağlayan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz.

DUYURU | Metis Kitap

Hazırlayanların arasında 2020 yılı Nüfusbilim Derneği Ferhunde Özbay Makale Ödülü sahibi Taylan Acar'ın da bulunduğu ve derneğimiz üyelerinin yazarları arasında olduğu "Emek, Beden, Aile TÜRKİYE'DE KADINLIK HALLERİ" başlıklı kitap Metis Yayınlarından yayınlandı.

Hazırlayanlar: Taylan Acar, Şemsa Özar
Yayıma Hazırlayan: Müge Gürsoy Sökmen
Kapak Resmi: Helen Frankenthaler
Katkılar: Aslı Çoban, Ayşe Abbasoğlu Özgören, Faruk Keskin, İsmet Koç, Merve Kütük-Kuriş, Şemsa Özar, Taylan Acar, Z. Selen Artan-Bayhan, Zehra Yayla Enfiyeci, Zuhal Esra Bilir
Kapak Tasarımı: Emine Bora
Kitabın Baskıları: 1. Basım: Mart 2021

Ferhunde Özbay Anısına hazırlanan bu kitap, 9 Mart 2018'de Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ev sahipliğinde düzenlenen “Birinci Ferhunde Özbay Anma Konferansı: Türkiye’de Aile, Evlilik ve Kadın İstihdamı” başlıklı konferansta yapılan sunumların yeniden kaleme alınarak bir araya getirildiği makalelerden oluşuyor.

Ferhunde Özbay göç, gençlik, demografik davranışlar, kadın bedeni ve emeği alanında yaptığı çalışmalarla ve Türkiye toplumunun demografik yapısının zaman içinde nasıl değiştiğini siyasi iktidarın toplumu şekillendirme hedefi çerçevesinde inceleyerek Türkiye’deki sosyal bilimlere fevkalade önemli bir katkı sağlamıştır.

Bu derlemede, Ferhunde Özbay’ın kadın ve aile ekseninde yürüttüğü çalışmalarıyla açılan yoldan ilerleyen genç kuşak araştırmacılar, kadınların özgürleşme sorununun sosyal bilimler açısından olduğu kadar, toplumsal yaşamın sürdürülebilirliği açısından da ne kadar tayin edici bir yerde durduğuna ışık tutuyor; Türkiye’nin bu bağlamda içinden geçtiği güncel süreci farklı kavramsal yaklaşımlar ve metodolojilerle ele alıyorlar. Hepsi kariyerlerinin başlarında olan yazarlar sayesinde Ferhunde Özbay’ın mirasının emin ellerde olduğuna şüphe yoktur.

Sosyal bilim anlamında hepimize, insani ve akademik alanda öğrencilerine, meslektaşlarına ve çevresindekilere her zaman ilham ve güç vermiş sevgili Ferhunde Özbay’ı saygı ve minnetle anıyoruz.

İÇİNDEKİLER

Sunuş
40 Yıl Önce 40 Yıl Sonra Türkiye’de Kadın Emeği
Şemsa Özar

Giriş
Yirmi Birinci Yüzyılda Türkiye’de Kadın Sorunu
Taylan Acar

Türkiye’de Kadın İstihdamının Önündeki Demografik Zorluklar: Doğurganlık Davranışları ve Bağlam
Ayşe Abbasoğlu Özgören

İmkânsız Yakınlık: AVM'lerde Kurulan Satış Görevlisi Müşteri İlişkisi
Zuhal Esra Bilir

Zamanın Müteşebbis Ruhunun Peşinde Anne ve Eş Olmak:
Moda Tutkunu Genç Mütedeyyin Kadınların İş ve Aile Hayatı Deneyimleri
Merve Kütük-Kuriş

Türkiye’de İmam Nikâhı Yaygınlığının Evlilik Kuşaklarına Göre Değişimi: Hayat Tablosu Analizi
Faruk Keskin, Zehra Yayla Enfiyeci, İsmet Koç

Kadınlar Boşanma Hakkının Neresinde:
İki Kuşaktan Kadın İlkokul Öğretmeninin Anlatılarında
Boşanma ve Kadının Güçlenmesi
Aslı Çoban

ABD’ye Göç ve Toplumsal Cinsiyet: Roller, Normlar, Sınırlar
Z. Selen Artan-Bayhan

Kaynakça
Katkıda Bulunanlar

DUYURU | TEDÜ Göç Çalışmaları

Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Hilal Arslan’ın ‘’Suriyeli Göçmenlerin Nesnel ve Öznel İyilik Hali’’ adlı konuşması 18 Ocak 2022 tarihinde
TEDÜ Göç Çalışmaları Yüksek Lisans Programı kapsamında gerçekleşti.

DUYURU | TÜİK Verileri

Dernek başkanımız ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi
Prof. Dr. Sutay Yavuz açıklanan TÜİK verileri ile ilgili olarak Haber Global TV kanalının sorularını cevaplandırdı.

PROJE | Türkiye Nüfusuna Güncel Bir Bakış (2016)

HAZIRLAYANLAR

Alanur Çavlin
Tuğba Adalı
Arda Kumaş

KATKIDA BULUNANLAR

Hilal Arslan
Akın Atauz
Meryem Demirci
Ece Koyuncu
Selen Örs-Reyhanioğlu
Helga Rittersberger-Tılıç
A. Sinan Türkyılmaz
Turgay Ünalan
Gökhan Yıldırımkaya
M. Murat Yüceşahin
İlknur Yüksel Kaptanoğlu

ARAŞTIRMA RAPORU

Türkiye nüfusunun güncel durumu ve nüfusa ilişkin öne çıkan bazı konuların sade halde bir araya getirilerek, bu alanda çalısanlara ülke nüfusu hakkında güncel bir bakış sağlaması amaçlanan bu çalışma Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun mali katkıları ile Nüfusbilim Derneği Güncel Nüfus Tartışmaları Çalışma Grubu tarafından yürütülmüştür.

PROJE | Genç Nüfusa Genel Bir Bakış (2016)

HAZIRLAYANLAR

Helga Rittersberger-Tılıç
Kezban Çelik

KATKIDA BULUNANLAR

Tuğba Adalı
Alanur Çavlin
Selen Örs-Reyhanioğlu
A. Sinan Türkyılmaz
Gökhan Yıldırımkaya

ARAŞTIRMA RAPORU

…Ulusal gençlik politikasını geliştirebilmek, öncelikli alanları belirleyebilmek ve hedef kitleleri netleştirebilmek ve önceliklendirmelerin yapılabilmesi için böylesi güncel ve zamana bağlı değişikliklerin izlenebildiği veri setlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
Buradan hareketle de bütünlüklü, kapsayıcı, tutarlı bir gençlik politikasının oluşturulması gerekmektedir. Bunun için yapılması gereken ilk is gençlere ilişkin geçerli, güvenilir, izlenebilir ve karşılaştırılabilir verinin sağlanmasıdır. Bu amaçla nitel ve nicel araştırmaların yapılmasına ve veriye dayalı politika geliştirilmesine gereksinim vardır. Ayrıca özellikle yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde gençlerce oluşturulan örgütlenmelerin ve iletişim ağlarının politika geliştirirken aktif katkılarının sağlanması önemli olacaktır…

Bu çalışma Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun mali katkıları ile Nüfusbilim Derneği Güncel Nüfus Tartışmaları Çalışma Grubu tarafından yürütülmüştür.

PROJE | Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet (2013)

ARAŞTIRMACILAR / YAZARLAR

Hilal Özcebe
Sutay Yavuz
Hacer Taşçene
A. Sinan Türkyılmaz

NİTEL ARAŞTIRMA PERSONELİ

Hacer Taşçene
Tülay Ağca
Cevahir Özgüler
Gülce Altunel

UNFPA EKİBİ

Meltem Ağduk
Duygu Arığ

ARAŞTIRMA RAPORU

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Konusunda İlköğretim İkinci Kademe ve Lise Öğrencilerinin Tutumları Araştırması Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) desteğiyle Nüfusbilim Derneği tarafından yürütülmüş bir çalışmadır.

Projenin yürütülmesi için dernek üyeleri arasından bir çekirdek ekip oluşturmuş ve bu ekip çalışmalarını Prof. Dr. Hilal Özcebe başkanlığında yürütmüştür. Ankara, Aydın ve Erzurum İllerinde ilköğretim ve lise düzeyindeki okullarda gerçekleştirilen araştırmada kız ve erkek öğrencilerle, okul yöneticileriyle, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler (PDR) ile görüşülmüştür.

Niteliksel yöntem kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada: i) Ergenlerin aile yapısı, toplumsal cinsiyet ve ailede kadına yönelik şiddet konusundaki görüşleri, ii) Okul yöneticisi ve psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin (PDR) ailede kadına yönelik şiddet konusundaki görüşlerini ve ailesinde kadına yönelik şiddet yaşayan öğrencilerle olan deneyimleri ve iii) Öğrenci, öğretmen ve idarecilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda, kadına yönelik aile içi şiddeti önlemeye yönelik olarak yapılması gereken müdahaleler konusundaki görüşleri hakkında bilgi toplanmıştır.

PROJE | Türkiye'de Ensest Sorununu Anlamak (2009)

HAZIRLAYAN

Alanur Çavlin

KATKIDA BULUNANLAR

Ece Koyuncu
Ayşen Ufuk Sezgin
Filiz Kardam
Altan Sungur

ARAŞTIRMA EKİBİ

Ece Koyuncu
Filiz Kardam
Ayşen Ufuk Sezgin
Alanur Çavlin
Altan Sungur
Hacer Taşçene
Nihan Yolsal
Ömer Akınsoy
D. Zeynep Alpar
Emine Bademci

ARAŞTIRMA RAPORU

Ensest sorununu tüm boyutlarıyla saptamak, konuya dikkat çekerek farkındalığı arttırmacıyla Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Fonu işbirliğiyle Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum ve İstanbul ilerinde yürütülmüş ve araştırmanın raporu Aralık 2008’de tamamlanmıştır.

Araştırmada ensesti yaşayanların ulaştığı ya da ulaşabileceği kurumlarda çalışan uzmanların bilgilerine başvurarak ensestin nasıl yaşandığı, nasıl açığa çıkarıldığı, mağdurların hangi yollarla uzmanlara ulaştığı, mağdurun ve failin olayın açığa çıkmasının ardından hukuksal, psikolojik, sosyal ve tıbbi ne tür destekler aldığı saptanmıştır.

Görüşme yapılan uzmanlar psikolog, psikiyatrist, sosyal hizmet uzmanı, polis, rehber öğretmen, hukukçu hekimlerden ve sivil toplum örgütleri çalışanları arasından seçilmişlerdir.

Bu çalışmanın raporunda ensest olgularını ve bu olguların özelliklerini Türkiye literatürü ve araştırma sırasında görüşülen uzmanların aktaracakları deneyimleri kullanarak aktarılmış; farklı mesleklerden uzmanların ensestin önlenmesi, ortaya çıkarılması, mağdurun ve failin tedavisi, rehabilitasyonu ve cezalandırılması konularında fonksiyonları ve fonksiyonları yerine getirmede donanımları ve eksiklikleri yine uzmanlarla yapılacak görüşmelerden yola çıkarak raporda bir araya getirilmiştir.

Yapılmış tüm çalışmalar ve görüşmeler ensest konusunda farklı mesleklerden uzmanların işbirliğinin gereğini vurgulamaktadır. “Türkiye’de Ensest Sorunsalını Anlamak” başlıklı çalışma farklı alanlarda uzmanların konuya ilişkin birikimini ve önerilerini bir araya getirerek bu hedefe hizmet etmeyi de amaçlamaktadır. Bu sayede çalışma raporunun, mekanizmanın doğru çalışması için farklı meslek gruplarından uzmanlarla yapılabilecek ileri çalışmalara yol göstermesi beklenmektedir.

PROJE | Türkiye Gençlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırması (2007)

HAZIRLAYANLAR

Hilal Özcebe
Turgay Ünalan
A. Sinan Türkyılmaz
Yadigar Coşkun

İÇİNDEKİLER

Teşekkür
Önsöz
Bölüm 1Giriş
Bölüm 2 Metodoloji ve Araştırma Tasarımı
Bölüm 3 Hanehalkı ve Konut Özellikleri
Bölüm 4 Gençlere ait Sosyodemografik Özellikler
Bölüm 5 Yaşam Tarzı
Bölüm 6 Üreme Sağlığı Bilgisi
Bölüm 7 CYBE ve HIV/AIDS Bilgisi
Bölüm 8 Evlilik ve Çocuk Sahibi Olma Konularında Görüşler
Bölüm 9 Üreme Hakları ve Cinsel Haklar ile Davranışlar Hakkında Bazı Görüşler
Bölüm 10 Gençlerin Bazı Üreme Sağlığı Deneyimleri
Bölüm 11 Bilgi Alma ve Sağlık Hizmeti Sunumu Konusunda Görüşler ve Beklentiler
Bölüm 12 Sonuç ve Öneriler
Bölüm 13 Araştırmanın Ardından
Kaynaklar
Ekler

ARAŞTIRMA RAPORU

2007 Türkiye Gençlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırması (TGCSÜSA) Nüfusbilim Derneği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

TGCSÜSA 15-24 yaş grubu gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı, üreme hakları ve cinsel haklar konularındaki bilgileri ve yaklaşımlarını belirlemek ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında hizmet beklentilerini saptamak amacıyla yürütülmüş niceliksel bir araştırmadır.

Araştırmanın örneklem tasarımı, Türkiye genelinde (15-19 ve 20-24 yaş grupları düzeyinde) istatistiksel anlamlılığı olabilecek şekilde tasarlanmıştır.
37 ile gidilmiş ve bu illerde 146 kümede yer alan 3506 hanehalkının 2963’ü ile (yüzde 85) görüşülmüştür. Bu hanelerde yapılan bireysel görüşmelerde 15-24 yaş grubu 1232 erkekte cevaplama oranı yüzde 74 iken, 1237 kadında cevaplama oranı yüzde 86’dır.

Sahadan fotoğraflar...


PROJE | DEVINFOTURK Yazılımının Geliştirilmesi (2007)

HAZIRLAYAN

Nüfusbilim Derneği

BİLGİ İÇİN

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF tarafından binyıl kalkınma hedeflerindeki ilerlemeleri izlemek üzere geliştirilen ve pek çok ülkede Yaşam Kalitesi Göstergelerini izlemekte kullanılan DevInfo sisteminin 2008 yılından itibaren Türkiye’de de kullanılması planlanmıştı.
DevInfoTürk olarak adlandırılan Türkçe versiyonunun oluşturulması sırasında Nüfusbilim Derneği, Devinfo yazılımını Türkçeleştirilmiş ve veri tabanındaki Binyıl Kalkınma Göstergeleri’nin (MDG) güncellenmesini yapmıştır.
Veri girişinin valiliklerde yapılması hedeflenmesi nedeniyle proje kapsamında Türkiye’de iller bazında derlenen Yaşam Kalitesi Göstergeleri’nin İçişleri Bakanlığında veri tabanına eklenmesi çalışmaları da gerçekleştirilmiş ve Gaziantep ve Antalya’da düzenlenen toplantılar ile il valiliklerine DevInfoTurk programının tanıtımı yapılmıştır.

PROJE | Nüfus ve AIDS Projesi - UNFPA/UNAIDS/NIDI Survey on Financial Flows in 2005

HAZIRLAYAN

Nüfusbilim Derneği

ARAŞTIRMA RAPORU

Bu çalışma kapsamında Türkiye’de 2005 yılında kamu kurum ve kuruluşları ile bazı sivil toplum örgütlerinin nüfus ve AIDS konularında yürüttükleri projelere ayırdıkları kaynaklar, kuruluşlara gönderilen soru kağıtları ile saptanarak rapor haline getirilerek Birleşmis Milletler Nüfus Fonu’na sunulmuştur.

PROJE | ICPD Eylem Programının Uygulanmasında Milletvekillerinin Çalışmaları Üzerine Küresel Araştırma (2006)

HAZIRLAYANLAR

Alanur Çavlin
İlknur Yüksel
Kazım Tuğ

ARAŞTIRMA RAPORU

2006 yılı içerisinde ICPD Eylem Programının Uygulanmasında Milletvekillerinin Çalışmaları Üzerine Küresel Araştırma başlıklı bir UNFPA projesi kapsamında ilgili TBMM milletvekilleri ile ICPD Eylem Programının uygulanmasına ilişkin yapılan görüşmeler değerlendirilmiştir.
Hazırlanan rapor Haziran ayında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'na sunulmuştur.

YAYIN | Sisteme Değil, İsteğe Bağlı Hizmet (2017)

Sisteme Değil, İsteğe Bağlı Hizmet:
Sağlık Çalışanları Gözünden
İstanbul’da Kürtaj ve Aile Planlaması Hizmetlerinin Durumu

PROJE


Kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bir bölümü ya da tamamının çoğaltılabilmesi için Nüfus Bilim Derneği‘nin yazılı izin alınmalıdır.
Bu araştırma Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı ve UNFPA Türkiye Ofisinin mali desteği ile yürütülmüştür.

YAYIN | Türkiye Nüfusuna Güncel Bir Bakış (2016)

Türkiye Nüfusuna Güncel Bir Bakış

Bu rapor Nüfusbilim Derneği’nin Güncel Nüfus Tartışmaları Çalışma Grubu’nun ürünüdür. Çalışma; UNFPA Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun mali katkıları ile yürütülmüştür.

PROJE


Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Kitabın bir kısmının ya da tamamının çoğaltılabilmesi için Nüfusbilim Derneği’nden izin alınmalıdır.

PROJE | Başbakanlık Genelgesi İle İlgili Araştırma (2006)

HAZIRLAYAN

Nüfusbilim Derneği

ARAŞTIRMA RAPORU

2006 yılının Şubat ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde töre ve namus cinayetleri ile kadın ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir araştırma komisyonu oluşturulmuştur.

Bu komisyonun eylem planını da içeren raporu, Başbakanlığın 4 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler başlıklı genelgesine kaynak olmuştur.

Bu çalışma kapsamında yukarıda sözü edilen Başbakanlık genelgesi’nin hukuksal açıdan değerlendirilmesine de yer verilerek, genelgenin kurumlar tarafından nasıl algılandığı, işlevselliği, kurumların genelgede belirtilen faaliyetler konusunda karşılaştıkları güçlükler bilgi toplaması amaçlamıştır. Kurumlardan elde edilen bilgilerin analizi sonucunda genelgenin işlevselliğinin sağlanması amacıyla öneriler sunulmuş ve izlenmesine yönelik bir izleme formu geliştirilmiştir.

YAYIN | Genç Nüfusa Genel Bir Bakış (2016)

Genç Nüfusa Güncel Bir Bakış

Bu rapor Nüfusbilim Derneği’nin Genç Nüfus Çalışma Grubu’nun ürünüdür.
Çalışma; UNFPA Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun mali katkıları ile yürütülmüştür.

PROJE


Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Kitabın bir kısmının ya da tamamının çoğaltılabilmesi için Nüfusbilim Derneği’nden izin alınmalıdır.

PROJE | Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri Projesi (2005)

HAZIRLAYAN

Mesut Deren

KATKIDA BULUNANLAR

Şebnem Canpolat
Güler Koçberber

ARAŞTIRMA RAPORU

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) için, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu mali desteği ile yürütülen çalışmada çeşitli kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan kadınlara ilişkin yayınlanmış ya da yayınlanmamış tüm verilerin listesinin oluşturulması hedeflenmiştir.
Üyelerimizden Mesut Deren’in önderliğinde Dr. Şebnem Canpolat ile Dr. Güler Koçberber'in katkılarıyla bir ay gibi kısa bir sürede hazırlanan "Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri Oluşturma Eylem Planı" raporu Kasım ve Aralık 2005 aylarında konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının mevcut bulunduğu toplantılarda oluşturulan Medya, Şiddet, Eğitim, Sağlık, Çalışma Yaşamı/Kırsal Kalkınma/Girişimcilik/Yoksulluk, ve Siyasal Katılım/Karar Alma Mekanizmaları çalıştaylarında tartışılarak son haline getirilmiştir.

YAYIN | Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet (2013)

KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET KONUSUNDA
İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME
VE
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TUTUMLARI

PROJE


Bu araştırmanın gerçekleştirilmesi ve kitabın basılması için gerekli mali destek Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından karşılanmıştır.
Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Kitabın bir kısmının ya da tamamının çoğaltılabilmesi için Nüfus Bilim Derneği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’ndan izin alınmalıdır.

PROJE | Türkiye'de Namus ve Namus Cinayetleri Projesi (2005)

HAZIRLAYAN

Filiz Kardam

KATKIDA BULUNANLAR

Zeynep Alpar
İlknur Yüksel
Ergül Ergün

ARAŞTIRMA EKİBİ

Filiz Kardam
İlknur Yüksel
Mesut Deren
Zeynep Alpar
Ergül Ergün
Altan Sungur
Ebru Hanbay
Tülay Ağca
İpek Oskay
Hatice Karakaş
Birce Albayrak

ARAŞTIRMA RAPORU

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonlarının desteği ile yürütülen çalışma toplumumuzdaki namus anlayışını ve namus cinayetlerinin dinamiklerini anlamayı ve bu konuda hazırlanacak eylem programı için öneriler geliştirmeyi amaçlamıştır.

İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Batman illerinde niteliksel araştırma teknikleri kullanılarak 195 görüşme gerçekleştirilmiştir.

Proje bulguları TBMM Töre ve Namus Cinayetlerini Araştırma Komisyonu ile paylaşılmış, rapor ise UNFPA tarafından kamuoyuna tanıtılmıştır.

Ayrıca bu proje bulguları kullanılarak 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi'nde Filiz Kardam ve Danende Aloar "Namus Cinayetleri: Hangi Koşullarda, Nerede, Nasıl?" başlıklı bir bildiri sunmuştur.

Çalışma raporu, Türkiye’deki namus cinayetlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik kritik önem taşıyan bir ilk adım niteliğindedir. Bugüne kadar namus cinayetleri konusunda çok az sayıda niteliksel araştırma gerçekleştirilmiş ve sadece bir niceliksel çalışma yayınlanmıştır. Bu nedenle, bu çalışma, Türkiye’deki namus cinayetleri deneyimi ve dinamikleri ile bu cinayetleri haklı gösteren ve aslında bu suçları gerekçelendiren, daha geniş anlamıyla namus sistemini anlamamız açısından son derece önemli bir katkı sağlamaktadır.

YAYIN | Türkiye'de Ensest Sorununu Anlamak (2009)

TÜRKİYE'DE ENSEST SORUNUNU ANLAMAK • Haziran 2009

Bu araştırmanın gerçekleştirilmesi ve kitabın basılması için gerekli mali destek Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından karşılanmıştır.
Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Kitabın bir kısmının ya da tamamının çoğaltılabilmesi için Nüfus Bilim Derneği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’ndan izin alınmalıdır.

PROJE

PROJE | Nüfus ve AIDS Projesi - UNFPA/UNAIDS/NIDI Survey on Financial Flows in 2003

HAZIRLAYAN

Nüfusbilim Derneği

ARAŞTIRMA RAPORU

Türkiye’de 2003 yılında kamu kurum ve kuruluşları ile bazı sivil toplum örgütlerinin Nüfus ve AIDS konularında yürüttükleri projelere ayırdıkları kaynaklar, kuruluşlara gönderilen soru kağıtları ile saptanıp rapor haline getirilerek Birleşmis Milletler Nüfus Fonu’na sunulmuştur.

YAYIN | Türkiye Gençlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırması

TÜRKİYE GENÇLERDE CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI ARAŞTIRMASI • Aralık 2007

Bu araştırmanın gerçekleştirilmesi ve kitabın basılması için gerekli mali destek Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından karşılanmıştır.
Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Kitabın bir kısmının ya da tamamının çoğaltılabilmesi için Nüfus Bilim Derneği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’ndan izin alınmalıdır.

PROJE

PROJE | İç Göçün Analizi: Dolaylı Tekniklerin Sayım Datasından Göç Tahminleri (2004)

HAZIRLAYAN

Bengi Uğuz

BİLGİ İÇİN

‘Analyses of Internal Migration Flows in Turkey: Application of Indirect Techniques of Migration Estimations to Census Data’ orijinal başlıklı bu çalışma üyelerimizden Bengi Uğuz tarafından Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Programının (MiReKoc) desteğiyle yürütülmüştür. Bu çalışmada sayım sonuçlarına dolaylı tekniklerin uygulanmasıyla Türkiye’de yaşanmış geçmişteki iç göçün analizi amaçlanmıştır.

YAYIN | Türkiye'deki Namus Cinayetlerinin Dinamikleri (2005)

TÜRKİYE'DEKİ NAMUS CİNAYETLERİNİN DİNAMİKLERİ (2005)
Eylem Programı İçin Öneriler Sonuç Raporu

Bu araştırmanın gerçekleştirilmesi ve kitabın basılması için gerekli mali destek Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından karşılanmıştır.
Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Kitabın bir kısmının ya da tamamının çoğaltılabilmesi için Nüfus Bilim Derneği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’ndan izin alınmalıdır.

PROJE

PROJE | Uluslararası Göçün 2000 Yılı Sayımları Kullanılarak Analizi (2004)

HAZIRLAYAN

Yadigar Coşkun

BİLGİ İÇİN

‘Analyzing the Aspects of International Migration in Turkey by Using 2000 Census Results’ orijinal başlıklı bu çalışma dernek üyemiz Yadigar Coşkun tarafından Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Programının (MiReKoc) desteğiyle yürütülmüştür. Çalışmada 2000 yılı sayımları kullanılarak Türkiye’den yaşanan dış göçün sayısal tahminini yapmak hedeflenmiştir. 2000 sayımında sorulan göçle ilgili sorulardan yola çıkılarak Türkiye dışına göç edenlerin sayısı tahmin edilmeye çalışılmıştır.

HABERLER | IPC2021 Countdown Event: Introduction to Multistate Analysis of Population Dynamics

Yaşam akışında önemli demografik durakları analiz etmede yeni yöntemler hakkında çevrimiçi etkinlik • 3 Aralık 2021

IPC2021 Countdown Event:
Introduction to Multistate Analysis of Population Dynamics

Workshop organized by Kim Xu (Australian National University) on behalf of the IUSSP Early Career Taskforce.

Instructor: Dr. James O’Donnell, Lecturer at the School of Demography, Australian National University.

Description: Multistate analysis is valuable for understanding and modelling life trajectories related to multiple social phenomena. It offers a way of formalizing complex demographic transitions (marriage, fertility, health/mortality, migration, occupation, etc.) into a single framework representing the life-courses of individuals and populations. This online workshop provides a gentle introduction to multistate models and their applications in demographic research. It introduces the use of dynamic microsimulation to create life histories for individuals within synthetic cohorts.

Contents: Introduce key concepts in multistate models (15 mins); discuss demographic applications of multistate and microsimulation models (20 mins); estimate MSLTs in practice (20 mins); introduce software for multistate analysis (15 mins); Q & A (20 mins)

HABERLER | Ministerial Conference on Demographic Resilience: Shaping Europe's Demographic Future

Sofya, Bulgaristan • 1-2 Aralık 2021

Avrupa'nın demografik geleceği üzerine Bakanlar düzeyinde gerçekleşen bu toplantıya çevrimiçi katıldık.

About the Event

Many countries in Europe and Central Asia face rapid demographic change: people have fewer children and live longer, and many leave their countries to look for opportunities elsewhere. Societies are growing older and, in many cases, are getting smaller, especially in Eastern Europe where low fertility rates are compounded by high levels of outward migration.

The hybrid online/in-person Ministerial Conference on Demographic Resilience aims to contribute to strengthening the capacity of countries in Europe and Central Asia to respond to the profound demographic shifts the region is experiencing.

The conference, which runs from 1-2 December, will convene ministers and other high-level representatives of governments, civil society, the private sector, academia and the international community. It will kick off a Decade for Demographic Resilience that will mobilize political support for policy responses that are comprehensive, grounded in evidence, and based on human rights. And it will provide a platform for the exchange of experiences and sound policy advice, enabling countries to mitigate negative effects and fully harness the opportunities that come with demographic change.

DUYURU | Saha Araştırmacısı

Son Başvuru Tarihi: 14 Kasım 2021

Darülaceze Vakfı ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Araştırma Merkezi İşbirliğiyle Ocak 2021'de başlayan Türkiye Yaşlanma Araştırması (TÜYA) Etüt Porjesi için SAHA ARAŞTIRMACISI ARIYORUZ!

Ülkemizde yaşlılık çalışmaları alanında en saygın aktörlerden biri olan Darülaceze Vakfı ile yaşlanma ve yaşlılık üzerine çok sayıda akademik çalışma yürüten İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Araştırma Merkezi iş birliğiyle Ocak 2021’de başlayan Türkiye Yaşlanma Araştırması Etüt Projesi (TÜYA) için pilot saha uygulamasına başlıyoruz. Türkiye’de yaşlı ve yaşlanan nüfusu ekonomik, sosyal ve sağlık boyutlarıyla değerlendiren proje kapsamında 20-28 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak saha uygulaması için saha araştırmacıları aranmaktadır.

Araştırmada anketör olarak yer alabilmek için İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2., 3. ve 4. sınıf ya da İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü yüksek lisans öğrencisi olma şartı bulunmaktadır. Anketörlere araştırma ekibimiz tarafından soru formunu ve anket tekniklerini öğretici bir eğitim verilecektir. Anketörlere ücret tahsis edilecektir.

https://s.surveyplanet.com/w6hyxwpo

Son Başvuru Tarihi: 14 Kasım 2021

ATÖLYE | Türkiye'nin Demografisi

7-8 Mart 2022 İstanbul Medeniyet Üniversitesi

5. Toplumsal Yapı Araştırmaları Programı kapsamında yıllık olarak düzenlenen atölye çalışmasının beşincisi bu yıl 7-8 Mart 2022 tarihinde “Türkiye'nin Demografisi” konusu çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde gerçekleştirilecek atölyede konunun farklı yönleri ile ele alınması ve çıktıların bir yayına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Bilgi & Başvuru: http://tyap.net/atolye5

İstanbul Medeniyet Üniversitesi
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ