YAYIN | Sisteme Değil, İsteğe Bağlı Hizmet (2017)

Sisteme Değil, İsteğe Bağlı Hizmet:
Sağlık Çalışanları Gözünden
İstanbul’da Kürtaj ve Aile Planlaması Hizmetlerinin Durumu

PROJE


Kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bir bölümü ya da tamamının çoğaltılabilmesi için Nüfus Bilim Derneği‘nin yazılı izin alınmalıdır.
Bu araştırma Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı ve UNFPA Türkiye Ofisinin mali desteği ile yürütülmüştür.

YAYIN | Türkiye Nüfusuna Güncel Bir Bakış (2016)

Türkiye Nüfusuna Güncel Bir Bakış

Bu rapor Nüfusbilim Derneği’nin Güncel Nüfus Tartışmaları Çalışma Grubu’nun ürünüdür. Çalışma; UNFPA Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun mali katkıları ile yürütülmüştür.

PROJE


Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Kitabın bir kısmının ya da tamamının çoğaltılabilmesi için Nüfusbilim Derneği’nden izin alınmalıdır.

YAYIN | Genç Nüfusa Genel Bir Bakış (2016)

Genç Nüfusa Güncel Bir Bakış

Bu rapor Nüfusbilim Derneği’nin Genç Nüfus Çalışma Grubu’nun ürünüdür.
Çalışma; UNFPA Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun mali katkıları ile yürütülmüştür.

PROJE


Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Kitabın bir kısmının ya da tamamının çoğaltılabilmesi için Nüfusbilim Derneği’nden izin alınmalıdır.

YAYIN | Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet (2013)

KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET KONUSUNDA
İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME
VE
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TUTUMLARI

PROJE


Bu araştırmanın gerçekleştirilmesi ve kitabın basılması için gerekli mali destek Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından karşılanmıştır.
Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Kitabın bir kısmının ya da tamamının çoğaltılabilmesi için Nüfus Bilim Derneği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’ndan izin alınmalıdır.

YAYIN | Türkiye'de Ensest Sorununu Anlamak (2009)

TÜRKİYE'DE ENSEST SORUNUNU ANLAMAK • Haziran 2009

Bu araştırmanın gerçekleştirilmesi ve kitabın basılması için gerekli mali destek Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından karşılanmıştır.
Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Kitabın bir kısmının ya da tamamının çoğaltılabilmesi için Nüfus Bilim Derneği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’ndan izin alınmalıdır.

PROJE

YAYIN | Türkiye Gençlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırması

TÜRKİYE GENÇLERDE CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI ARAŞTIRMASI • Aralık 2007

Bu araştırmanın gerçekleştirilmesi ve kitabın basılması için gerekli mali destek Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından karşılanmıştır.
Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Kitabın bir kısmının ya da tamamının çoğaltılabilmesi için Nüfus Bilim Derneği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’ndan izin alınmalıdır.

PROJE

YAYIN | Türkiye'deki Namus Cinayetlerinin Dinamikleri (2005)

TÜRKİYE'DEKİ NAMUS CİNAYETLERİNİN DİNAMİKLERİ (2005)
Eylem Programı İçin Öneriler Sonuç Raporu

Bu araştırmanın gerçekleştirilmesi ve kitabın basılması için gerekli mali destek Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından karşılanmıştır.
Her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Kitabın bir kısmının ya da tamamının çoğaltılabilmesi için Nüfus Bilim Derneği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’ndan izin alınmalıdır.

PROJE