PROJE | DEVINFOTURK Yazılımının Geliştirilmesi (2007)

HAZIRLAYAN

Nüfusbilim Derneği

BİLGİ İÇİN

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF tarafından binyıl kalkınma hedeflerindeki ilerlemeleri izlemek üzere geliştirilen ve pek çok ülkede Yaşam Kalitesi Göstergelerini izlemekte kullanılan DevInfo sisteminin 2008 yılından itibaren Türkiye’de de kullanılması planlanmıştı.
DevInfoTürk olarak adlandırılan Türkçe versiyonunun oluşturulması sırasında Nüfusbilim Derneği, Devinfo yazılımını Türkçeleştirilmiş ve veri tabanındaki Binyıl Kalkınma Göstergeleri’nin (MDG) güncellenmesini yapmıştır.
Veri girişinin valiliklerde yapılması hedeflenmesi nedeniyle proje kapsamında Türkiye’de iller bazında derlenen Yaşam Kalitesi Göstergeleri’nin İçişleri Bakanlığında veri tabanına eklenmesi çalışmaları da gerçekleştirilmiş ve Gaziantep ve Antalya’da düzenlenen toplantılar ile il valiliklerine DevInfoTurk programının tanıtımı yapılmıştır.