DUYURU | Ferhunde Özbay Makale Yarışması Sonuçlandı

Ferhunde Özbay Makale Yarışması Sonuçları

Sevgili Dernek Üyelerimiz,

Ferhunde Özbay hocamızı anısına düzenlenen Ferhunde Özbay Makale Yarışması Bilim Kurulu, ödül için başvuran makaleleri değerlendirmiş, bu değerlendirme sonucunda ödülün iki başvuru arasında eşit olarak paylaşılmasına karar vermiştir. Bununla beraber, Ödül Yarışmasına katılan tüm yazarlara Ferhunde Hocanın iki kitabı hediye edilmesine karar verilmiştir.

Ödülün; "Whose Bodies Matter: Space, Women, and Disability in Turkey" başlıklı makale çalışması ile Mine Egbatan ve İdil Seda Ak ve "Mücerret Sosyal Formlar ve Medeniyet: Geç Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Nüfus Düşüncesinin Kategorik Fenomenleri" başlıklı makalesi çalışması ile Bahtiyar Mermertaş'e verilmesi uygun görülmüştür. Makale yazarlarını tebrik eder, bu alandaki çalışmalara katkı sağlamasını dileriz.

Ayrıca, ödül kazanan iki makalenin temel sonuçlarını; Dernek üyelerimiz ve ilgili kişiler ile paylaşmak üzere 18 Mart veya 25 Mart 2023 Cumartesi günü Saat 11:00-12:00 arasında bir webinar düzenlenmesi planlanmıştır.

Söz konusu webinar’ın tarih ve zamanı netleşince sizlere duyurulacaktır.

Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz.

Nüfusbilim Derneği Yönetim Kurulu

DUYURU | Ferhunde Özbay Makale Yarışması 2022

Türkiye’nin ilk demograflarından olan Ferhunde Hocamız 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra 1970 yılında Princeton Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi'nde sosyoloji ve demografi alanında çalışmalarda bulunmuştur. Sosyoloji doktorasını Cornell Üniversitesi’nde 1975 yılında tamamlamıştır. 1975-1979 yılları arasında yeniden Nüfus Etütleri Enstitüsü’nde çalışmış, 8 Nisan 2015’de vefatından kısa bir süre öncesine dek öğretim üyesi olduğu Boğaziçi Üniversitesi’nde ders vermeye devam etmiştir. Nüfusbilim, göç, aile, kadın emeği, kent, sosyal tarih alanlarında Women, Family and Social Change (1990), Küresel Pazar Açısından Kadın Emeği ve İstihdamı: Türkiye Örneği (1998), Türkiye’de Evlatlık Kurumu: Köle mi Evlat mı? (1999), Türkiye’de Nüfus ve Kalkınma (2001) ve makalelerinin derlendiği Dünden Bugüne Aile, Kent ve Nüfus (2015) gibi birçok çalışmaya imza atmıştır.

Ferhunde Hoca, Nüfus Etütleri Enstitüsü’nde birlikte çalıştığı hocası Prof. Dr. Nusret H. Fişek’in 1992’de vefatının ardından şöyle yazmıştı:

Bilimde yaşa ve titre göre hiyerarşi olmaması gerektiğini, özgür bir düşünme ve tartışma ortamının ne kadar geliştirici olduğunu öğrendim. Gençlere özgüven vermenin başka bir yolunun olmadığını öğrendim. Şimdi bu öğrendiklerimi öğrencilerime aktarmaya çalışıyorum ve yaşım ilerledikçe genç kuşaklarla tartışmanın bana da ne kadar yararlı olduğunu görüyorum.”

Ferhunde Hoca, her zaman genç bilim insanları ile birlikte düşünen, tartışan ve üreten bir akademisyen olmuştur. Nüfusbilim Derneği'nin kuruluşundan itibaren üyesi olan Ferhunde Hoca Derneğimizin birçok çalışmasına destek vermiştir. Bu doğrultuda Nüfusbilim Derneği olarak Türkiye'de nüfusbilim alanına katkı sağlayan genç sosyal bilimcileri teşvik etmek amacıyla 2018 yılından beri makale ödülü vermekteyiz. İki yılda bir verilen Nüfusbilim Derneği Ferhunde Özbay Makale Ödülü kapsamında nüfusbilim alanında yazılmış özgün makaleler değerlendirmeye alınmaktadır.

Ferhunde Özbay Makale Ödülü Yarışması Başvuru Koşulları

  • Yarışma sosyal ve beşeri bilimlerin tüm alanlarından yüksek lisans ve doktora öğrencilerine veya mezuniyetleri üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş genç bilim insanlarının katılımına açıktır.
  • Eserler tek yazarlı veya birden çok yazarlı olabilir ancak ilk isim yukarıdaki koşulu sağlamalıdır.
  • Yazar, tek yazarlı ise bir makale ile; çok yazarlı ise sadece bir makalede ilk isim olarak başvurabilir. 
  • Eserin nüfusbilim alanına özgün bir araştırma, analiz veya kuramsal değerlendirme ile katkı sağlıyor olması gerekmektedir.
  • Yarışmaya katılacak makaleler daha önce yayımlanmamış olmalı, sonuçlar açıklanıncaya kadar da yayımlanmamalıdır. Makaleler yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilmiş olabilir.
  • Makale (9500 kelimeyi geçmeyecek şekilde), makalenin özeti (500 kelimeyi geçmeyecek şekilde), başvuru sahibinin özgeçmişi ve iletişim bilgilerini içeren word dosyaları ferhundeozbayodulu@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir.
  • Yarışmaya katılan tüm makaleler Nüfusbilim Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Dernek üyeleri, nüfusbilimi ve sosyal bilim alanında çalışan bilim insanlarından oluşturulan Bilim Kurulu tarafından değerlendirilir. 

2022 Ferhunde Özbay Makale Ödülü Yarışması Bilim Kurulu
• Akın Atauz
• Cenk Özbay
• Helga Rittersberger-Tılıç
• Sema Erder
• Şemsa Özar

Önemli Tarihler

Son Başvuru Tarihi:
16 Aralık 2022

Sonuçların Açıklanması:
16 Ocak 2023

  • Makale Yarışması’nın 2022 yılı ödülü 10.000 TL olarak belirlenmiştir. İkinci ve üçüncü seçilen araştırmacılara kitap ödülü verilecektir.

2020 Ferhunde Özbay Makale Ödülü

2020 yılı Nüfusbilim Derneği Ferhunde Özbay Makale Ödülü;
Taylan Acar’ın “Educational Attainment and Women’s Marriage Behavior in Turkey (Türkiye'de Kadınların Eğitim Durumu ve Evlenme Davranışları)” başlıklı çalışmasına verilmiştir.

Ayrıca Değerlendirme Kurulu Sayın Cevdet Acu tarafından hazırlanan “Modern Kölelik: Ürdün’de Ev Hizmetlerinde Çalışan Filipinli Göçmen Kadınların İşgücünde Karşılaştığı Temel Sorunlar” adlı çalışmayı İkinciliğe, Sayın Sümeyye Demircioğlu tarafından gönderilen “Erkeklerin Evlilik Öncesi ve Sonrası Kök Aileleri İle İlişkileri ve Evliliklerine Yansımaları” başlıklı çalışmayı da Üçüncülüğe layık görmüştür.

Ödül programında değerlendirme jürisi olarak görev yapan dernek üyelerimiz Sn. Şebnem Canpolat, Sn. Eda Purutçuoğlu, ve Sn. Alanur Çavlin'e de emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Nüfusbilim Derneği olarak nüfusbilim ve ilişkili disiplinlerde eğitim ve araştırma çalışmaları gerçekleştiren araştırmacıları sizlerin katkılarıyla desteklemeye devam edeceğiz.


Nüfusbilim Derneği'nin düzenlediği ve Taylan Acar'ın çalışmasını bizlerle paylaştığı Webinara bu bağlantıdan erişebilirsiniz.