PROJE | İç Göçün Analizi: Dolaylı Tekniklerin Sayım Datasından Göç Tahminleri (2004)

HAZIRLAYAN

Bengi Uğuz

BİLGİ İÇİN

‘Analyses of Internal Migration Flows in Turkey: Application of Indirect Techniques of Migration Estimations to Census Data’ orijinal başlıklı bu çalışma üyelerimizden Bengi Uğuz tarafından Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Programının (MiReKoc) desteğiyle yürütülmüştür. Bu çalışmada sayım sonuçlarına dolaylı tekniklerin uygulanmasıyla Türkiye’de yaşanmış geçmişteki iç göçün analizi amaçlanmıştır.

PROJE | Uluslararası Göçün 2000 Yılı Sayımları Kullanılarak Analizi (2004)

HAZIRLAYAN

Yadigar Coşkun

BİLGİ İÇİN

‘Analyzing the Aspects of International Migration in Turkey by Using 2000 Census Results’ orijinal başlıklı bu çalışma dernek üyemiz Yadigar Coşkun tarafından Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Programının (MiReKoc) desteğiyle yürütülmüştür. Çalışmada 2000 yılı sayımları kullanılarak Türkiye’den yaşanan dış göçün sayısal tahminini yapmak hedeflenmiştir. 2000 sayımında sorulan göçle ilgili sorulardan yola çıkılarak Türkiye dışına göç edenlerin sayısı tahmin edilmeye çalışılmıştır.