Ferhunde Özbay Makale Ödülü

Türkiye'nin ilk kadın nüfusbilim uzmanlarından olan Ferhunde Özbay 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra 1970 yılında Princeton Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi'nde sosyoloji ve demografi alanlarında çalışmalarda bulunmuştur. Özbay 1975 yılında Cornell Üniversitesi'nde tamamladığı çalışmalarıyla Sosyoloji doktorası almıştır.

1975-1979 yillan arasında Nüfus Etütleri Enstitüsü'nde araştırmacı ve akademisyen olarak çalışan Özbay, nüfusbilimi, göç, aile, kadın emeği, kent, sosyal tarih alanlarında Women, Family and Social Change (1990), Küresel Pazar Açısından Kadın Emeği ve İstihdamı: Türkiye Örneği (1998), Türkiye’de Evlatlık Kurumu: Köle mi Evlat mı? (1999), Türkiye’de Nüfus ve Kalkınma (2001) ve makalelerinin derlendiği Dünden Bugüne Aile, Kent ve Nüfus (2015) gibi birçok çalışmaya imza atmıştır.

8 Nisan 2015'de vefatından kısa bir süre öncesine dek öğretim üyesi olduğu Boğaziçi Üniversitesi'nde ders vermeye devam etmiştir.

Ferhunde Hocamız her zaman genç bilim insanları ile birlikte düşünen, tartışan ve üreten bir akademisyen olmuştur. Onun “genç akademisyenlere özgür düşünme ve özgüven verme” düşüncesinden hareketle, Nüfusbilim Derneği olarak Türkiye'de nüfusbilim alanına katkı sağlayan genç sosyal bilimcileri teşvik etmek amacıyla iki senedir araştırmacılara makale ödülü vermekteyiz.
2022 Ferhunde Özbay Makale Ödülü2020 Ferhunde Özbay Makale Ödülü2018 Ferhunde Özbay Makale Ödülü
envelopephonemap-markercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram