II. NÜFUSBİLİM GÜNLERİ

 25 - 26 Ekim 2008  Midas Otel,   Ankara

AÇILIŞ KONUŞMASI

Filiz Kardam, Nüfusbilim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Çankaya Üniversitesi İktisat Bölümü

PANEL: TÜRKİYE'DE GENÇLERİN ÜREME ve CİNSEL SAĞLIK BİLGİLERİ (2007)

Oturum Başkanı: İbrahim Açıkalın, AÇSAP Genel Müdürlüğü

Metodoloji
• Sinan Türkyılmaz, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü

Durum saptama araştırmasından bazı bulgular
• Yadigar Coşkun, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü

Gençlerin üreme ve cinsel sağlık bilgilerinde bölgesel farklılıklar
• Hilal Özcebe, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Araştırma Sonuçlarının Sosyal Yansımaları ve Politika Önerileri
• Gökhan Yıldırımkaya, Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Fonu

Economic growth, immigration and ethnic structure change: What is a future of Europe's lowfertiliy societies?
• Miroslav Macura, University of Geneva

PANEL: TÜRKİYE'DE NÜFUSBİLİM ALANININ KURUMSALLAŞMASI

Oturum Başkanı: Akın Atauz, Nüfusbilim Derneği

Demografi ve Yurttaşlık
• Ferhunde Özbay Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

İstatistik Umum Müdürlüğü'nden Türkiye İstatistik Kurumuna
• Orhan Güvenen, Bilkent Üniversitesi Dünya Sistemleri, Ekonomileri ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Direktörü ve Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölüm Başkanı

Türkiye'de Nüfus Biliminin Ulusal Planlama Çalışmalarındaki Yeri
• Tuncer Kocaman, Devlet Planlama Teşkilatı

Nüfusbilim Çalışmalarında Nüfus Etütleri Enstitüsü Rolü
•Banu Ergöçmen, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü

Türkiye'deki Nüfus Bilgisi Çalışmalarında Etkili Olan Dış Etmenler
• Tevfik Çavdar, Araştırmacı-Yazar

Türkiye'de Nüfusbilimin Kurumsallaşması ve Bu Süreçte Nusret H.Fişek'in Yeri
• Mümtaz Peker

PANEL: ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS)

Oturum Başkanı: Murat Güvenç, Bilgi Üniversitesi

• Ahmet Sarıcan, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

• Enver Taştı, Türkiye İstatistik Kurumu

• Sinan Türkyılmaz, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü

PANEL: ANKARA KENT MERKEZİNDE SOSYO-EKONOMİK STATÜ, TOPLUMSAL HAREKETLİLİK ve YAŞAM TARZLARI

• Sibel Kalaycıoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

• Kezban Çelik, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

..
envelopephonemap-markercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram