I. NÜFUSBİLİM GÜNLERİ

14 - 15 Ekim 2006   Ambassadore Hotel, Ankara

AÇILIŞ KONUŞMASI


Turgay Ünalan: Nüfusbilim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi

Türkiye'nin Gelişme Öyküsü İçinde Nüfusbilimin Yeri

• İlhan Tekeli Prof. Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

PANEL: NÜFUSA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER


Oturum Başkanı ve Tartışmacı: Prof. Dr. Sunday Üner, Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gaye Erbatur, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili

İlyas Çelikoğlu, Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Politikalar Dairesi Başkanı

Enver Taştı, Türkiye İstatistik Kurumu Sosyal İstatistikler Dairesi Başkanı

Dr. Ahmet Sarıca, İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı

Dr. Tunga Tüzer, UNFPA

PANEL: YOKSULLUĞUN DİNAMİKLERİ

Oturum Başkanı ve Tartışmacı: Doç. Dr. Filiz Kardam, Çankaya Üniversitesi

"Kadınların yoksulluğu yaşama biçimleri: yapabilirlik ve yapabilirliği yitirme noktaları"
• İlknur Yüksel, Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi,
• Filiz Kardam, Doç. Dr., Çankaya Üniversitesi
(Sunan: İlknur Yüksel)

"Göç süreçleri içinde oluşan yoksulluğun dinamikleri"
• Helga Rittersberger-Tılıç, Yrd. Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi

PANEL: GÖÇ, SAĞLIK ve İSTİHDAM


Oturum Başkanı ve Tartışmacı: Prof. Dr. Sema Erder, Marmara Üniversitesi

"Türkiye'de uluslararası göç verileri: "ne var ne yok"
• Ahmet İçduygu, Prof. Dr., Koç Üniversitesi

"Adolesan ve gençlerde üreme ve cinsel sağlık gereksinimleri: Türkiye'de yapılan bazı araştırmaların sonuçlarının irdelenmesi"
• Hilal Özcebe, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi

"Türkiye'de istihdam sektörü için demografik araştırmalar"
• Nurdan Ünalan, Türkiye İş Kurumu

PANEL: YAŞLILIK


Oturum Başkanı ve Tartışmacı: Prof. Dr. Cem Behar, Boğaziçi Universitesi

"Nüfusun yaşlanmasının getirdiği riskler ve fırsatlar: Türkiye örneği"
• İsmet Koç, Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi,
• Şebnem Canpolat, Türkiye İstatistik Kurumu
(Sunan: Şebnem Canpolat)

"Türkiye'de yaşlılık ve eşitsizlik"
• Sibel Kalaycıoğlu, Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi

PANEL: KALKINMA HEDEFLERİ ve YENİ YAKLAŞIMLAR


Oturum başkanı ve tartışmacı: Prof. Dr. Ferhunde Özbay, Boğaziçi Üniversitesi

"Global kalkınma hedefleri ve Türkiye"
• Attila Hancıoğlu, Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi ve UNICEF MICS Global Coordinator,
• Turgay Ünalan, Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi
(Sunan: Turgay Ünalan)

"Nüfusbilimde yeni model ve yöntem yaklaşımları"
• Sutay Yavuz, Max Planck Institute for Demographic Research

"Eleştirel gerçekçi yeni temsil dillerine doğru: Keşifsel veri çözümleme ve yeni açılımlar"
• Murat Güvenç, Prof. Dr., Bilgi Üniversitesi

..
envelopephonemap-markercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram