Amacımız

2004 yılında kurulan Nüfusbilim Derneği'nin amaçları:

 • Nüfusbilim alanında bilimsel nitelikli araştırmalar yürütmek,
 • Nüfusbilim alanı ve farklı disiplinlerle yapılan ortak çalışmaları teşvik etmek, desteklemek ve duyurmak,
 • Nüfusbilim konularında çalışanlar arasındaki mesleki dayanışma, iletişim ve etkileşimi artırmak,
 • Bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak kamuoyu ve baskı grupları oluşturmak,
 • Bilimsel toplantılar düzenlemek,
 • Yayın faaliyetlerinde bulunmaktır.

Derneğimiz, Türkiye'nin kısa, orta ve uzun erimli nüfus stratejilerinin belirlenmesinde ihtiyaç olarak değerlendirilen nüfus ve bu çerçeveyle ilgili olan kentleşme, ulaşım, konut, sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, spor gibi konulardaki inceleme, çalışma, analiz ve araştırmaları desteklemektedir.

Nüfusbilim Derneği, yapacağı çalışmalarla, toplumda nüfusbilime ilişkin bilinç oluşturmayı hedeflemektedir.

Nüfusbilim Derneği'nin üyeleri,

 • Nüfusbilim
 • Sosyoloji
 • İstatistik
 • Şehir ve Bölge Planlama
 • Çevre
 • Ekonomi
 • Psikoloji
 • Sağlık

gibi çeşitli disiplinlerden gelen, akademisyen, araştırmacı ve bürokratlardan oluşmaktadır.

Nüfusbilim Derneği, farklı kurumlarda çalışanları bir araya getirerek, bağımsız bir sivil toplum kuruluşu platformunda buluşturmayı, yaptığı çalışma ve araştırmalarla gündem yaratarak etkili bir baskı grubu oluşturmayı hedeflemektedir.

Derneğimiz, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantı, konferans, seminer ve sempozyumlar düzenlemeyi, bilimsel çalışma ve alan araştırmaları yapmayı bülten, dergi ve kitaplar yayımlamayı amaçlamaktadır.

Dernek, bu alanda Türkiye'de uluslararası düzeyde yapılan çalışmalarda yer almakta; ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yakın bir işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

.
envelopephonemap-markercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram