I. ULUSAL NÜFUSBİLİM KONGRESİ 2010

I. Ulusal Nüfusbilim Kongresine, nüfusbilim ile ilgili olan Nüfusbilim Derneği üyeleri, bu alanda çalışan farklı üniversitelerden öğretim üyeleri, bu alanda çalışmadığı halde çalışmalarını nüfusbilim alanı ile bağdaştırmaya dönük düşünen öğretim üyeleri, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, özel sektörde çalışan uzmanlar, konu ile ilgilenen lisans ve lisansüstü öğrencileri katılmıştır.

I. Ulusal Nüfusbilim Kongresi nüfusbilim alanında yapılan çalışmaları ve deneyimlerimizi paylaşmak, ülkemizde nüfusbilim gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Nüfusbilim Derneği ve ODTÜ Sosyal Politika Programı işbirliği ile 7-10 Ekim 2010 tarihleri arasında Ankara’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilmiştir.
I. Ulusal Nüfusbilim Kongresi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, IBM SPSS ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından desteklenmiştir.

Kongrenin ilk iki günü olan 7-8 Ekim 2010 tarihlerinde ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Laboratuarında araştırmacılara yönelik Temel Veri Madenciliği Eğitimi SPSS IBM Firması tarafından verilmiştir. Eğitim sonunda katılımcılara eğitime katıldıklarına dair sertifikalar sunulmuş ve eğitimin içeriği, katılımcıların beklentileri ile ilgili bir anket uygulanmıştır.
Kongremize 31 adet sözel, 18 adet poster bildiri kabul edilmiş olup, toplam kayıt sayısı yaklaşık 90 kişidir. 9-10 Ekim tarihlerinde Kongremiz, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde 9 oturumda gerçekleşmiştir. Kongre sonunda Kongre Düzenleme Kurulu tarafından I. Ulusal Nüfusbilim Kongresi Sonuç Bildirgesi hazırlanmış ve bu sonuç bildirgesi Nüfusbilim Derneği tarafından kamuoyuna sunulmuştur.

envelopephonemap-markercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram