PLATFORM

Derneğimiz 19/10/2020 tarih ve 10 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile sekretaryasını TAPV Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı'nın yaptığı Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Platformu (CİSÜ) üyedir.
Sağlık hakkı, uluslararası sözleşmelerde temel insan hakları arasında yer almakta ve ulusal düzeyde sosyal bir hak olarak tanımlanmakta olup; her birey için güvence altına alınması gereken bir haktır. Üreme sağlığı ve cinsel sağlık hak ve hizmetleri de sağlık hakkı kapsamındadır. 1994 yılında Kahire’de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD) Eylem Planı’nda da cinsel haklar ve üreme hakları, temel insan hakları kapsamında tanımlanmıştır. CİSÜ Platformu, cinsel haklar ve üreme haklarının temel insan hakları kapsamına girdiği kabulüyle; cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarına ve hizmetlerine hiçbir ayrımcılık olmadan erişimi desteklemek üzere çalışan; ulusal ve yerel sivil toplum örgütleri, akademik kurumlar, meslek örgütleri ve akademisyenlerin bir araya gelerek bireyin özel hayatında ve kamusal alanda ortak savunuculuk çalışmaları gerçekleştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
Devamı..
envelopephonemap-markercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram